oferta

W naszej szkółce szkolenie sportowe ukierunkowane na wszechstronny rozwój umiejętności piłkarskich prowadzone jest równolegle z uwzględnieniem konieczności poprawy sprawności ruchowej oraz nabyciem podstawowych umiejętności koordynacyjnych, orientacji przestrzennej i wytrwałości. Usługi naszej Szkółki są świadomym działaniem edukacyjnym i profilaktycznym; profesjonalny system sportowego szkolenia zapewnia Państwa Dzieciom komfort sportowego rozwoju adekwatnie do wieku, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji Dziecka, łącząc futbol z zabawą. Aktywne uczestnictwo naszych Trenerów w praktycznym i teoretycznym szkoleniu sportowym zapewnia dostęp do szerokiej wiedzy z zakresu przygotowania treningu specjalistycznego, motorycznego i mentalnego. Za wartość dodaną naszej Szkółki uzanjemy doskonałą atmosferę i współpracę z Rodzicami naszych Adeptów. Wiemy, że wspólnie  kreujemy Młodych Mistrzów! Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

cennik

Składka członkowska - obejmuje zajęcia , ubezpieczenie, udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Football Project 140,00 / Miesięczna
skontaktuj się z nami

trenerzy

  • Damian Zdolski

  • Paweł Maga

  • Przemysław Kruczek

  • Dariusz Kołodziej

  • Krzysztof Chrapek

  • więcej